-10% за притежателите на карти Мултиспорт

За всички масажи и ритуали, всеки работен ден до 16.00ч

Нужно е само да покажете вашата мултиспорт карта