Отваряме отново локация Софарма и България мол от 03.04.2021

Във връзка с COVID-19 и най-безопасни условия на работа , както и заповед 01-197-31-03-2021, ще работим за локации Софарма и България Мол от 03.04.2021